Art, Ainu

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Ainu
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะไอนุ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะไอนุ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading