Arrhythmias, Cardiac

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arrhythmias, Cardiac
ศัพท์บัญญัติ: ภาวะหัวใจเสียจังหวะ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ภาวะหัวใจเสียจังหวะ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading