Arrest of judgment

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arrest of judgment
ศัพท์บัญญัติ: การขอให้ยับยั้งการพิพากษาคดี
อักษรย่อ:
ความหมาย: การขอให้ยับยั้งการพิพากษาคดี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading