Arrest

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arrest
ศัพท์บัญญัติ: การจับกุม
อักษรย่อ:
ความหมาย: การจับกุม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading