ArcGIS

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ArcGIS
ศัพท์บัญญัติ: อาร์กจีไอเอส
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาร์กจีไอเอส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading