Appendicitis

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Appendicitis
ศัพท์บัญญัติ: ไส้ติ่งอักเสบ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ไส้ติ่งอักเสบ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading