Apollo 11 (Spacecraft)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Apollo 11 (Spacecraft)
ศัพท์บัญญัติ: ยานอวกาศอะพอลโล 11
อักษรย่อ:
ความหมาย: ยานอวกาศอะพอลโล 11
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading