Anus diseases

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anus diseases
ศัพท์บัญญัติ: โรคทวารหนัก
อักษรย่อ:
ความหมาย: โรคทวารหนัก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading