Antidesma acidum

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Antidesma acidum
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เม่าสร้อย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading