Anti-inflammatory agents, Steroidal

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anti-inflammatory agents, Steroidal
ศัพท์บัญญัติ: ยาต้านการอักเสบกลุ่มสเตอรอยด์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ยาต้านการอักเสบกลุ่มสเตอรอยด์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading