Anthelmintics

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anthelmintics
ศัพท์บัญญัติ: ยาฆ่าพยาธิ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ยาฆ่าพยาธิ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading