Aneurysm, False

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aneurysm, False
ศัพท์บัญญัติ: การโป่งพองผิดปกติ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การโป่งพองผิดปกติ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading