Amaranths

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amaranths
ศัพท์บัญญัติ: ผักขม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผักขม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading