Aluminum

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aluminum
ศัพท์บัญญัติ: อะลูมิเนียม
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะลูมิเนียม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading