alpha 1-Antitrypsin

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: alpha 1-Antitrypsin
ศัพท์บัญญัติ: อัลฟ่า วัน-แอนติทริพซิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัลฟ่า วัน-แอนติทริพซิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading