Aloha shirts

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aloha shirts
ศัพท์บัญญัติ: เสื้อฮาวาย
อักษรย่อ:
ความหมาย: เสื้อฮาวาย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading