Alkaline phosphatase

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alkaline phosphatase
ศัพท์บัญญัติ: อัลคาไลน์ ฟอสฟาเทส
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัลคาไลน์ ฟอสฟาเทส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading