Alfalfa

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alfalfa
ศัพท์บัญญัติ: หญ้าอัลฟัลฟ่า
อักษรย่อ:
ความหมาย: หญ้าอัลฟัลฟ่า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading