Albuminuria

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Albuminuria
ศัพท์บัญญัติ: อัลบูมินูเรีย
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัลบูมินูเรีย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading