Ahimsa

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ahimsa
ศัพท์บัญญัติ: อหิงสา
อักษรย่อ:
ความหมาย: อหิงสา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading