Agricultural assistance, Japanese

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural assistance, Japanese
ศัพท์บัญญัติ: ความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading