Aggregation (Chemistry)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aggregation (Chemistry)
ศัพท์บัญญัติ: การรวมกลุ่ม (เคมี)
อักษรย่อ:
ความหมาย: การรวมกลุ่ม (เคมี)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading