After care

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: After care
ศัพท์บัญญัติ: การดูแลภายหลังการรักษา
อักษรย่อ:
ความหมาย: การดูแลภายหลังการรักษา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading