Advertising executives

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Advertising executives
ศัพท์บัญญัติ: นักบริหารงานโฆษณา
อักษรย่อ:
ความหมาย: นักบริหารงานโฆษณา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading