Active server pages

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Active server pages
ศัพท์บัญญัติ: แอคทีฟ เซิร์ฟเวอร์ เพจ
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอคทีฟ เซิร์ฟเวอร์ เพจ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading