Active noise and vibration control

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Active noise and vibration control
ศัพท์บัญญัติ: การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading