Acromion

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acromion
ศัพท์บัญญัติ: ปุ่มหัวไหล่
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปุ่มหัวไหล่
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading