Acridine

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acridine
ศัพท์บัญญัติ: อะคริดีน
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะคริดีน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading