Acid rain

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acid rain
ศัพท์บัญญัติ: ฝนกรด
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฝนกรด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading