Liner

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Liner
ศัพท์บัญญัติ: วัสดุกันซึม
อักษรย่อ:
ความหมาย: วัสดุกันซึม
รายละเอียด: ชั้นหรือแผ่นของวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีอัตราการไหลซึมต่ำใช้ปูพื้นกันหลุมและผนังด้านข้างของหลุมฝังกลบ หรือบ่อน้ำชะมูลฝอย ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมป้องกันการรั่วไหลในแนวดิ่งและแนวราบของสารปนเปื้อนในขยะมูลฝอยหรือน้ำชะมูลฝอย
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม