Accidents

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Accidents
ศัพท์บัญญัติ: อุบัติเหตุ
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุบัติเหตุ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading