Acceptance sampling

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acceptance sampling
ศัพท์บัญญัติ: การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading