Acanthocephala

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acanthocephala
ศัพท์บัญญัติ: พยาธิหัวหนาม
อักษรย่อ:
ความหมาย: พยาธิหัวหนาม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading