Academic medical centers

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Academic medical centers
ศัพท์บัญญัติ: ศูนย์การแพทย์ระดับอุดมศึกษา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศูนย์การแพทย์ระดับอุดมศึกษา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading