format

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: format
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: 1. รูปแบบ
2. จัดรูปแบบ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: คอมพิวเตอร์