Debug

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Debug
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตรวจหาข้อบกพร่อง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: คอมพิวเตอร์