คลังศัพท์ไทย ฐานความรู้สำหรับสังคมเพื่อการเรียนรู้

คลังศัพท์ไทย ผลงานจากการริเริ่มของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะเป็นอีกระบบหนึ่งที่เป็นฐานรากของการรวบรวมคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะพัฒนาก้าวต่อไปสู่ระบบสารานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ระบบคลังศัพท์ไทยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในต้นปี 2552 ซึ่งจะเป็นก้าวที่สำคัญในการช่วยกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเยาวชนและประชาชนไทยในระยะยาวอย่างแท้จริง