Becquerel

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Becquerel
ศัพท์บัญญัติ: เบ็กเคอเรล
อักษรย่อ: Bq
ความหมาย: หน่วยเอสไอที่ใช้วัดกัมมันตภาพ ปัจจุบันใช้แทนหน่วยคูรี 1 เบ็กเคอเรล หมายถึง การสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 ครั้งต่อวินาที (ดู curie, Ci ประกอบ)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
กลุ่ม: นิวเคลียร์