Neutron radiography

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Neutron radiography
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การถ่ายภาพด้วยนิวตรอน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี