Electron

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Electron
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อิเลกตรอน
รายละเอียด: พาหะที่เคลื่อนที่ผ่านไปในผลึกของของแข็งเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี