Boron

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Boron
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: โบรอน
รายละเอียด: ธาตุที่ใช้เป็นสารเจือชนิดพี อยู่ในหมู่ที่สามของตารางธาตุพิริออดิก
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี