Amorphous

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amorphous
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะมอร์ฟัส
รายละเอียด: โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี