Analog

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Analog
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอนะล็อก
รายละเอียด: ปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: คอมพิวเตอร์