Adaptor

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adaptor
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตัวปรับต่อ
รายละเอียด: แผงวงจรสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อให้พ่วงต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: คอมพิวเตอร์