Active window

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Active window
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: วินโดว์ใช้งาน
รายละเอียด: ในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: คอมพิวเตอร์