Atanasoff-berry computer

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Atanasoff-berry computer
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ABC
ความหมาย: คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลเครื่องแรกของโลก
รายละเอียด: ถูกพัฒนาขึ้นในปลายทศวรรษของ ค.ศ.1930 โดย ดร.จอห์น วินเซนต์ อาตานาซอฟฟ์ ศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท ร่วมกับนักศึกษาชื่อคลิฟฟอร์ด เบอร์รี
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: คอมพิวเตอร์