Parvovirus

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Parvovirus
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: พาร์โวไวรัส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี