Agricultural import

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural import
ศัพท์บัญญัติ: สินค้าเกษตรนำเข้า
อักษรย่อ:
ความหมาย: สินค้าเกษตรนำเข้า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์