Adviser

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adviser
ศัพท์บัญญัติ: ที่ปรึกษา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ที่ปรึกษา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์