Aflatoxin

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aflatoxin
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะฟลาทอกซิน เป็นสารพิษชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสฟลาวัส และแอสเปอร์จิลลัส พาราวิติกัส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี